woord OT NT apo Bijbel
nederdaalde1102

Vindplaatsen van nederdaalde in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 3:22
En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!