woord OT NT apo Bijbel
nederdaalt3205

Vindplaatsen van nederdaalt in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Psalmen 133:2
Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van AƤron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.

Psalmen 133:3
Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.

Jesaja 55:10
Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter;