woord OT NT apo Bijbel
nederdaalt3205

Vindplaatsen van nederdaalt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Johannes 6:33
Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.

Johannes 6:50
Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve.