woord OT NT apo Bijbel
nederdale2103

Vindplaatsen van nederdale in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 9:54
Als nu Zijn discipelen, Jakobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van den hemel nederdale, en dezen verslinde, gelijk ook Elias gedaan heeft?