woord OT NT apo Bijbel
nederdalende1506

Vindplaatsen van nederdalende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 133:2
Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van AƤron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.