woord OT NT apo Bijbel
nederdrukken1001

Vindplaatsen van nederdrukken in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 25:5
Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult Gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken; gelijk de hitte door de schaduw ener dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden.