woord OT NT apo Bijbel
nedergebracht0011

Vindplaatsen van nedergebracht in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 3:29
Wie is ten hemel opgevaren, en heeft haar gevat, en haar uit de wolken nedergebracht?