woord OT NT apo Bijbel
nedergebukt1001

Vindplaatsen van nedergebukt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 57:7
Zij hebben een net bereid voor mijn gangen, mijn ziel was nedergebukt; zij hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven; zij zijn er midden ingevallen. Sela.