woord OT NT apo Bijbel
nedergedrukt3003

Vindplaatsen van nedergedrukt in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Job 24:24
Zij zijn een weinig tijds verheven, daarna is er niemand van hen; zij worden nedergedrukt; gelijk alle anderen worden zij besloten; en gelijk de top ener aar worden zij afgesneden.

Psalmen 88:8
Uw grimmigheid ligt op mij; Gij hebt mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela.

Klaagliederen 3:16
Vau. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld, Hij heeft mij in de as nedergedrukt.