woord OT NT apo Bijbel
nedergegaan1001

Vindplaatsen van nedergegaan in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jona 1:5
Toen vreesden de zeelieden, en riepen een iegelijk tot zijn god, en wierpen de vaten, die in het schip waren, in de zee, om het van dezelve te verlichten; maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip, en lag neder, en was met een diepen slaap bevangen.