woord OT NT apo Bijbel
nedergelaten2305

Vindplaatsen van nedergelaten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Handelingen 10:11
En hij zag den hemel geopend, en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden, en nedergelaten op de aarde;

Handelingen 11:5
Ik was in de stad Joppe, biddende en zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een groot linnen laken, nederdalende, bij de vier hoeken nedergelaten uit den hemel, en het kwam tot bij mij;

2 Korinthiƫrs 11:33
En ik werd door een venster in een mand over den muur nedergelaten, en ontvlood zijn handen.