woord OT NT apo Bijbel
nedergesteld1001

Vindplaatsen van nedergesteld in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 6:18
Ook gouden muizen, naar het getal van alle steden der Filistijnen, onder de vijf vorsten, van de vaste steden af tot aan de landvlekken; en tot aan Abel, den groten steen, op denwelken zij de ark des HEEREN nedergesteld hadden, die tot op dezen dag is op den akker van Jozua, den Beth-semiet.