woord OT NT apo Bijbel
nedergestort1001

Vindplaatsen van nedergestort in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 14:11
Uw hovaardij is in de hel nedergestort, met het geklank uwer luiten; de maden zullen onder u gestrooid worden, en de wormen zullen u bedekken.