woord OT NT apo Bijbel
nedergestoten5207

Vindplaatsen van nedergestoten in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Job 32:13
Opdat gij niet zegt: Wij hebben de wijsheid gevonden; God heeft hem nedergestoten, geen mens.

Psalmen 36:13
Aldaar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen; zij zijn nedergestoten, en kunnen niet weder opstaan.

Psalmen 89:45
Gij hebt zijn schoonheid doen ophouden; en Gij hebt zijn troon ter aarde nedergestoten.

Psalmen 119:78
Laat de hovaardigen beschaamd worden, omdat zij mij met leugen nedergestoten hebben; doch ik betracht Uw geboden.

Jesaja 14:15
Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil!