woord OT NT apo Bijbel
nedergevallen1337

Vindplaatsen van nedergevallen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zacharia 11:2
Huilt, gij dennen! dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl die heerlijke bomen verwoest zijn; huilt, gij eiken van Basan! dewijl het sterke woud nedergevallen is.