woord OT NT apo Bijbel
nedergevoerd1001

Vindplaatsen van nedergevoerd in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 31:18
Wien zijt gij alzo gelijk in heerlijkheid en grootheid, onder de bomen van Eden? Ja, gij zult nedergevoerd worden met de bomen van Eden, tot het onderste der aarde; in het midden der onbesnedenen zult gij liggen, met de verslagenen door het zwaard. Dat is Farao, en zijn ganse menigte, spreekt de Heere HEERE.