woord OT NT apo Bijbel
nedergeworpen83112

Vindplaatsen van nedergeworpen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

2 Korinthiƫrs 4:9
Vervolgd, doch niet daarin verlaten; nedergeworpen, doch niet verdorven;

Jakobus 1:6
Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en nedergeworpen wordt.

Openbaring 12:10
En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.