woord OT NT apo Bijbel
nedergezet0011

Vindplaatsen van nedergezet in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 5:22
En nu bekeerd zijnde tot hun God, zijn zij wedergekomen uit hun verstrooiing, waarheen zij verstrooid waren, en hebben zich te Jeruzalem nedergezet, waar hun heiligdom is, en hebben het gebergte bewoond, want het was woest.