woord OT NT apo Bijbel
nedergezien2002

Vindplaatsen van nedergezien in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 14:2
De HEERE heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht.

Psalmen 53:3
God heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht.