woord OT NT apo Bijbel
nederheid0112

Vindplaatsen van nederheid in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 1:48
Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.