woord OT NT apo Bijbel
nederheid0112

Vindplaatsen van nederheid in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 10:7
Want Sion onze moeder is met allerlei droefheid bedroefd, en met nederheid vernederd, en is gans zeer treurig.