woord OT NT apo Bijbel
nederhouwen2002

Vindplaatsen van nederhouwen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Deuteronomium 12:3
En gij zult hun altaren afwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen met vuur verbranden, en de gesneden beelden hunner goden nederhouwen; en gij zult hun naam te niet doen uit diezelve plaats.

Ezechiƫl 23:47
En de vergadering zal ze met stenen stenigen, en dezelve met hun zwaarden nederhouwen; haar zonen en haar dochteren zullen zij doden, en haar huizen met vuur verbranden.