woord OT NT apo Bijbel
nederig7209

Vindplaatsen van nederig in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

MattheĆ¼s 11:29
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Jakobus 1:9
Maar de broeder, die nederig is, roeme in zijn hoogheid.