woord OT NT apo Bijbel
nederige3137

Vindplaatsen van nederige in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 12:16
Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.