woord OT NT apo Bijbel
nederigen44715

Vindplaatsen van nederigen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Lukas 1:52
Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd.

2 Korinthiƫrs 7:6
Doch God, Die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus.

Jakobus 4:6
Ja, Hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de Schrift: God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.

1 Petrus 5:5
Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.