woord OT NT apo Bijbel
nederklimmen1001

Vindplaatsen van nederklimmen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 27:29
En allen, die den riem handelen, zeelieden, en alle schippers van de zee, zullen uit hun schepen nederklimmen; op het land zullen zij staan blijven.