woord OT NT apo Bijbel
nederknielende0202

Vindplaatsen van nederknielende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 20:36
En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden.

Handelingen 21:5
Toen het nu geschiedde, dat wij deze dagen doorgebracht hadden, gingen wij uit, en reisden voort; en zij geleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad; en aan den oever nederknielende, hebben wij gebeden.