woord OT NT apo Bijbel
nederkwam1001

Vindplaatsen van nederkwam in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 19:18
En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de HEERE op denzelven nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van een oven; en de ganse berg beefde zeer.