woord OT NT apo Bijbel
nederlag1001

Vindplaatsen van nederlag in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 3:2
En het geschiedde te dien dage, als Eli op zijn plaats nederlag (en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon),