woord OT NT apo Bijbel
nederlating1001

Vindplaatsen van nederlating in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 30:30
En de HEERE zal Zijn heerlijke stem doen horen, en de nederlating Zijns arms doen zien, met grimmigheid van toorn, en een vlam van verterend vuur, stralen, en een vloed, en hagelstenen.