woord OT NT apo Bijbel
nederleggen1001

Vindplaatsen van nederleggen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 38:37
Wie kan de wolken met wijsheid tellen, en wie kan de flessen des hemels nederleggen?