woord OT NT apo Bijbel
nederlegt0011

Vindplaatsen van nederlegt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 6:26
Die hen dienen worden ook beschaamd, omdat zij, indien zij mogelijk op de aarde vallen, van zichzelf niet weder opstaan; en zo iemand ze opricht, zij zich niet zullen bewegen; en zo men hen nederlegt, zij zich niet zullen oprichten, maar gelijk als voor doden zo zet men hun gaven voor.