woord OT NT apo Bijbel
nederlieten0101

Vindplaatsen van nederlieten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 27:30
Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vlieden, en de boot nederlieten in de zee, onder den schijn, alsof zij uit het voorschip de ankers zouden uitbrengen,