woord OT NT apo Bijbel
nederligge1001

Vindplaatsen van nederligge in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 24:13
Gij zult hem dat pand zekerlijk wedergeven, als de zon ondergaat, dat hij in zijn kleed nederligge, en u zegene; en het zal u gerechtigheid zijn voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods.