woord OT NT apo Bijbel
nederste1102

Vindplaatsen van nederste in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 139:15
Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde.