woord OT NT apo Bijbel
nederste1102

Vindplaatsen van nederste in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Efeziƫrs 4:9
Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?