woord OT NT apo Bijbel
nederstortende0101

Vindplaatsen van nederstortende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 20:9
En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster en met een diepen slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door den slaap nederstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts, en werd dood opgenomen.