woord OT NT apo Bijbel
nederstruikelen1001

Vindplaatsen van nederstruikelen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 24:16
Want de rechtvaardige zal zevenmaal vallen, en opstaan; maar de goddelozen zullen in het kwaad nederstruikelen.