woord OT NT apo Bijbel
nederstruikelt1001

Vindplaatsen van nederstruikelt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 24:17
Verblijd u niet, als uw vijand valt; en als hij nederstruikelt, laat uw hart zich niet verheugen;