woord OT NT apo Bijbel
nedervallen111012

Vindplaatsen van nedervallen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 28:6
En zij verwachtten, dat hij zou opzwellen, of terstond dood nedervallen. Maar als zij lang gewacht hadden, en zagen, dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd, en zeiden, dat hij een god was.