woord OT NT apo Bijbel
nedervellen4015

Vindplaatsen van nedervellen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 14:5
En gijlieden zult hen achtervolgen, mitsgaders allen die in de gehele landpale Israƫls wonen, en zult hen nedervellen in hun wegen.