woord OT NT apo Bijbel
nederviel2024

Vindplaatsen van nederviel in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 11:9
En wanneer de dauw des nachts op het leger nederviel, viel het Man op hetzelve neder.

Daniƫl 3:11
En wie niet nederviel, en aanbad, die zou in het midden van den oven des brandenden vuurs geworpen worden.