woord OT NT apo Bijbel
nederwaarts133218

Vindplaatsen van nederwaarts in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Judith 6:10
Maar de kinderen Israƫls kwamen nederwaarts tot hem uit hun stad, en maakten hem los, en brachten hem binnen Bethuliƫ.

Jezus Sirach 43:19
Hij verspreidt de sneeuw gelijk vogelen, die nederwaarts vliegen, en ze daalt af gelijk de sprinkhanen, die zich neder zetten op enig land.