woord OT NT apo Bijbel
nederwerpen4239

Vindplaatsen van nederwerpen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 19:44
En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.

2 Korinthiƫrs 10:5
Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;