woord OT NT apo Bijbel
nederwerpende1001

Vindplaatsen van nederwerpende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezra 10:1
Als Ezra alzo bad, en als hij deze belijdenis deed, wenende en zich voor Gods huis nederwerpende, verzamelde zich tot hem uit Israƫl een zeer grote gemeente van mannen, en vrouwen, en kinderen; want het volk weende met groot geween.