woord OT NT apo Bijbel
nederwerpt1001

Vindplaatsen van nederwerpt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 22:48
De God, Die mij volkomene wraak geeft, en de volken onder mij nederwerpt;