woord OT NT apo Bijbel
nederzat0213

Vindplaatsen van nederzat in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 9:27
En het is geschied na zeven dagen, dat ik nederzat op het gras, en mijn hart werd weder beroerd als tevoren.