woord OT NT apo Bijbel
nederzaten0101

Vindplaatsen van nederzaten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 22:55
En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal, en zij te zamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen.