woord OT NT apo Bijbel
nederzien1012

Vindplaatsen van nederzien in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 8:20
Het begin der woorden van Ezra, eer hij werd opgenomen. En ik zeide: Here, die de eeuwigheid bewoont, wiens ogen in de hoogte verheven zijn, en in de lucht nederzien;