woord OT NT apo Bijbel
nederzinken1001

Vindplaatsen van nederzinken in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 40:20
Zult gij den Leviathan met den angel trekken, of zijn tong met een koord, dat gij laat nederzinken?